Hvordan er det at bo på Bauneholm?

Boformen
Der er plads til at være sig selv på Bauneholm og til at være del af et fællesskab. Vi er på nogle måder som en lille landsby – der er altid en hjælpende hånd i nærheden og mange har nære sociale relationer og følger hinanden på tæt hold, men der er ikke fast fællesspisning som i mange andre bofællesskaber, og de aktiviteter som vi laver sammen kommer ud af de initiativer beboerne tager henad vejen. Nogen er mere udadvendte end andre, og der findes en del mindre fællesskaber på kryds og tværs som gror ud af fælles interesser, børn der leger sammen og så videre. Bauneholm er ikke et super velorganiseret sted, men her er god plads og vi synes det er levende og dynamisk sted med rige udfoldelsesmuligheder for børn og voksne.

Ansvarsområder
Bauneholm er en stor gård, der hele tiden har brug for vedligeholdelse. Vi har altid selv stået for langt det meste af arbejdet. Derfor har vi et system, hvor man hver har et antal ansvarsområder såsom vedligeholdelsesopgaver, bestyrelsesarbejde, rengøring eller andet. Vi har arbejdsdage 4 gange årligt eller efter behov, hvor vi arbejder på fælles opgaver som at lægge fliser, male vinduer, klippe hæk, bygge ting eller renovere gården generelt. Ofte er der nogen, der laver fælles frokost, og arbejdsdagen er også en fælles social ting.

Plads til nye idéer og kreativitet
På Bauneholm er der plads til at præge stedet med det man brænder for. Vi har selv designet og bygget vores fælleskøkken og spiserum. Der er ikke faste retningslinier for hvordan tingene skal være, men plads til initiativ og gode idéer. Nogle af de ting beboere har lavet i tidens løb har man efterfølgende måtte lave om; det er også en del af Bauneholm. Folk går sammen eller på egen hånd i gang med store og små projekter, fx laver nogle en lille køkkenhave, mens andre holder dyr.


Traditioner
Hvert år i august holder vi en sommerfest for os selv og vores venner, i december holder vi en vintersolhvervsfest med fakler i skoven, nogle år holder vi julefrokost, andre år bliver det til nytårsfest og så kommer alt det løse oveni – skovture, koncerter, fødselsdage, sensommer mostning af æbler mm. Alt i alt sætter vi pris på forskellighed og mener at alle kan bidrage med noget til fællesskabet på deres måde.
 
Organisering
Det, der binder Bauneholm sammen organisatorisk, er beboerrådsmøderne. Dette er Bauneholms højeste myndighed. Vi har en bestyrelse, der tager sig af det store overblik og administrative opgaver. Endelig er der arbejdsgrupperne, som har det praktiske ansvar for at koordinere opgaver indenfor forskellige områder. Der er byggegruppen, muregruppen, træværksgruppen, fyrrumsgruppen, havegruppen, rodzonegruppen, regnskabsgruppen m.fl.
 
Bauneholmerne
De mennesker der bor her er en broget skare og spænder i alder fra halvandet til +60. Vores børn har et fællesskab sammen, der giver dem mulighed for at udvikle en solid portion respekt for hinanden og den måde mennesker er forskellige på. Her bor musikere, handicaphjælpere, akademikere, folkeskolelærere og en masse andre.

>